Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

TimeRush
2634 5150 500
Reposted bysmutnazupaagainnewlifelagrandedansemacabre
TimeRush
5821 e2af 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viamefir mefir
TimeRush
TimeRush
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

July 09 2015

TimeRush
2044 295d 500
TimeRush
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu.

I wyjście z domu.

I alkohol.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi vianiedonaprawienia niedonaprawienia
TimeRush
1491 f9cb 500
TimeRush
0477 5bfe 500
Reposted fromzerojanvier zerojanvier viaHanJiMun HanJiMun

July 08 2015

TimeRush
8734 da46
TimeRush
9808 365e
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viamefir mefir
TimeRush
5976 6d92
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viamefir mefir
TimeRush
2199 4143 500
Kapelanka, Kraków, Poland.
Reposted fromkrakowzawszespoko krakowzawszespoko viamefir mefir
TimeRush
problemem ludzi nadwrażliwych i niepewnych siebie jest zdecydowane nadinterpretowanie wszystkich czynów, słów i zdarzeń jako negatywnie dotyczących ich. odwieczny strach przed odrzuceniem i wieczne poczucie winy. trąci to trochę egocentryzmem - świat nie kręci się wokół nas, nie jesteśmy wszystkiemu winni. i nie każde złe jest w naszą stronę.
— zapamiętać...
TimeRush

Niektórzy pojawiają się znienacka. Mieszają, mącą w naszych sercach, a potem znikają bez pożegnań. Żadne czary, tylko nasza naiwność, pozwala byle komu się oswoić.

— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
TimeRush
"Jakaż to zabawna planeta - pomyślał Mały Książę. - zupełnie sucha, spiczasta i słona, a ludziom brak fantazji. Powtarzają to, co im się mówi... Na mojej gwiazdce miałem różę: ona zawsze mówiła pierwsza..."
— Mały Książę
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viacytaty cytaty
5845 1c5b

June 29 2015

TimeRush
8720 4d5d 500
TimeRush
7061 d0fe 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viamefir mefir
TimeRush
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl